ANGLIKĀŅU IELA 5

Nams pie Daugavas, Anglikāņu ielā 5, blakus Rīgas pilij. 1795.gads (Hāberlands?). Šobrīd notiek darbs pie ēkas renovācijas projekta. Tikko saņemta atsevišķa būvatļauja pamatu pastiprināšanas projektam.

Un Ēriks Božis slavenie dronu lidojumi.

Ēka skatā no krastmalas. Pirms verandas uzbūvēšanas . ~ 19.gs beigas / 20 .gs sākums.

Avots- Sendienu Latvija attēlos / Tilde.

1920.g attēls ar Vilhelma Bokslava projektēto un 1913. G uzbūvēto verandu. Terasi uz jumta pievienosim šajā projektā.

Avots- AIG (Arhitektoniskās Izpētes Grupa) fasāžu izpētes materiāli / LU Akadēmiskā bibliotēka . Anša Cīruļa kolekcija.

Ēkas foto / 3D ar atjaunoto verandu un kārniņu jumtu.

Ar sarkanu kontūru apzīmēta ēka Rīgas plānā ar pilsētas nocietinājumu sistēmu 18.gs pirmajā pusē. Ar brūnu- Paula bastiona iekšsienas fragments, kas saglabājies līdz mūsdienām. Ar gaiši zilu- aizbērtais kanāls starp Rīgas pilsētu un Pilī.

Ēka būvēta kādreizējā 1706.g. aizbērtā kanāla (Pilsgrāvja) vietā, stūrī pie pilsētas vaļņa sienas un Paula bastiona uzbrauktuves. 1783.g. tiek nojaukta koka apbūve Pilsgrāvja teritorijā. Turpmākajos gados tiek izveidota mūra apbūve līdzās pilij, arī Pils laukums. Pilsētas nocietinājuma likvidēšana sākās 1857.g., tomēr daži nocietinājuma elementi ir daļēji saglabājušies līdz mūsdienām, piemēram Horna bastions pie Rīgas pils. Saglabājies arī Paula bastiona uzbērums Anglikāņu ielas galā - pilsētas nocietinājuma nojaukšanas brīdī jau ir izveidojusies esošā apbūve - ēka Anglikāņu ielā 5, tāpēc, domājams, pazeminot ielas līmeni un norokot valni šajā ielas posmā varētu tikt nopietni apdraudēti minētās ēkas pamati.

Dārza stūrī noslēpies Paula bastiona iekšsienas fragments- vienīgā vieta Rīgā, kur var apskatīt Rīgas aizsargsienas oriģinālo akmens apdari no pilsētas iekšpuses.

20.gs pirmās+otrās puses interjers 1.stāva telpā pie Daugavas.

2.stāva zāle pie Daugavas ar oriģinālo kamīnu no Anglijas.

Ēkas projekta griezums. Pagrabs , 3 pamatstāvi + 2 jumta stāvi. Kreisajā pusē zem zemes- Paula Bastions , virs tā Veranda, un savukārt virs tās- terase. Ēkas vidū - esošās galvenās kāpnes.

Kāpņutelpas pirmais stāvs.