RĪGAS CIRKA PĀRBŪVES PRIEKŠLIKUMS

Piedāvātā projekta pamatā ir rūpīga, sensitīva ēkas izpratne, kas balstīta ēkā uzkrāto liecību izpētē un analīzē. Līdztekus neatņemama darba procesa sastāvdaļa bijusi ēkas funkcionālo prasību izprašana un spēja nodrošināt ‘dzīvu’ mijiedarbību starp ēku un tās lietotāju. Ēkas spēja mainīties un pielāgoties, vienlaikus saglabājot vienotu tēlu un skaidrību tās pamatveidolā, kalpo kā galvenais vadmotīvs arī tās tālākajā attīstībā. Ēkas kompleksa piebūves tiek veidotas kā turpinājums esošajai substancei, tādējādi iemantojot vēsturisko ēku fizisko un nemateriālo uzslāņojumu. Projektā piedāvāto restaurācijas koncepciju vislabāk iespējams raksturot kā daudzu pārveidojumu kopumu, kas nesarauj saikni ar jau esošo, bet drīzāk to papildina un pielāgo.

Ēkas esošo un jauno apjomu sintēze veidojas sekojot vēsturiski iedibinātajiem perimetrālās apbūves principiem. Piesakot noslēgta kvartāla apbūvi,projektā tiek izveidots iekšēju pagalmu tīkls. Cirka kompleksa pagalmusparedzēts veidot kā dinamisku pilsētvides telpu, tādejādi spēcinot saikni starp cirku un pilsētu.