KĀPŅU TELPAS PĀRBŪVE UN RESTAURĀCIJA VECRĪGĀ

4-stāvu koka kāpņutelpa ar koka nesošajām sienām un virsgaismu Vecrīgā, Grēcinieku ielā 26. Ēka ar bagātu vēsturi, īpaši 18. un 19.gadsimta garumā, kad ēku kā pilsētas rezidenci izmantoja Baltijas ģenerālgubernatori. Šobrīd no bijušās spozmes daudzo pārbūvju rezultātā pāri palikusi telpu proporcija un kāpņutelpas mērogs. Tagad remonts un restaurācija.

Īss ēkas vēstures izklāsts šeit/atsauces:

‘’Grēcinieku ielas nosaukuma vēsture ir aizsākusies 14. gadsimtā. 14. - 16. gadsimtā gruntsgabali pie Grēcinieku ielas piederējuši bagātajiem pilsētas tirgotājiem un rātes locekļiem.[..] Tā saukta par Bagāto ielu (latīņu val. - platea divitum). Pirmo reizi rakstītos avotos šis nosaukums konstatējams 1387. gadā.[..] Par Bagāto ielas nozīmi turīgo iedzīvotāju dzīvē liecina vēsturiski izveidojušies lieli gruntsgabali.[..] Ap 1512. gadu pie Bagāto ielas bijusi dzīvojamā māja un gruntsgabala dziļumā- piecas noliktavas.[..] Gruntsgabala Grēcinieku ielā 26 vēsturē ir īpašs posms gadsimta garumā, kad pēc Vidzemes un Igaunijas teritoriju okupācijas 1709. gadā, šeit esošās ēkas kā pilsētas rezidenci izmantoja Baltijas provinces ģenerālgubernatori.[..] Radikāla pagrieziena punkts ģenerālgubernatoru ēkas vēsturē sākās 1865. gadā, kad ēkas Grēcinieku 26 tika pārdotas firmai “Švarcs un Kavīcels” (Shaar & Caviezel).[..] ‘’Shaar & Caviezel’’ plāni bija apjomīgi- bija paredzēts veco apbūvi nojaukt un šos darbus uzsākt līdz projekta pabeigšanai. Viss liecina par to, ka lielākā daļa esošās apbūves nojaukta. Uz to norāda plānu salīdzinošā analīze- jaunizveidoto pagrabu struktūra kardināli atšķiras no vecās. Tomēr gan vēsturisko ēku izpētes empīriskā pieredze, gan plānos redzamās atsevišķās sienas un apjomi, kas sakrīt ar 18. un 20. gadsimta plānos, ļauj izteikt cerības, ka jaunbūvē no senākās apbūves palicis kas vairāk nekā tikai robežmūri. Par atbildīgo būves realizācijā tika pilnvarots arhitekts H. Geigenmillers, mūrnieku meistars V. G. Dānbers un namdaru meistars Kārlis Helvigs. Visticamāk, ka H. Geigenmillers arī bijis ēkas projekta autors.[..] Firma ’’Shaar & Caviezel’’ nodarbojās ar vīna tirdzniecību. Atbilstoši tam izbūvēja plašos velvētos pagrabus.’’

/ I. Dirveiks. Rīga, Grēcinieku iela 26. Dati par apbūves vēsturi. 2006.g. /