HANZAS PERONS

Šobrīd tuvojas noslēgumam Rīgas preču stacijas pārbūve par daudzfunkciju kultūras būvi. Atjaunotā ēka savas durvis vērs 2019.gada vasarā.

1230 m2 zāle 1100 sēdvietas

Hanzas Perons ir pirmā kultūras būve pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, kas tiek būvēta bez valsts atbalsta un par privātiem līdzekļiem. Hanzas Perons - daudzfunkcionāla ēka koncertiem, izstādēm, konferencēm, pasākumiem. 1230m2 liela zāle vēsturiskā noliktavas apjomā, kuru no ārpuses ietin stikloti peroni un vestibili. Lielo zāli būs iespējams sadalīt 3 nelielās zālēs (460m2/310m2/460m2) , ar bīdāmām akustiskām starpsienām. Zālē būs 1100 sēdvietas. Zālē būs iespējams rīkot arī autoizstādes. Austrumu pusē paredzēts jauns 2 stāvu apjoms ar palīgtelpām un mākslinieku ģērbtuvēm.

Ēka ir viena no nedaudzajām liecībām par bijušās Rīgas preču stacijas mērogu un infrastruktūru. Tā saglabājusies līdz mūsdienām gandrīz neskartā veidā,- ar skaistām ķieģeļu sienām un koka sijām. Esam iecerējuši šo vēsturisko substanci saglabāt bez vizuāliem pārveidojumiem. Divi iestikloti stacijas peroni un vidū 1230 m2 liela zāle dažādu pasākumu rīkošanai. Būs arī atjaunots sliežu posms ar restorānvagonu un lokomotīvi vestibilā. Profesionā sadarbībā ar New Hanza City veidotāju Pillar Rīgā.

This is an extravagant project, because the building must become a magnet and a centre of sorts for the emerging New Hanza district. The reconstructed building will symbolically stand near the Latvian Museum of Contemporary Art and serve as a balancing anchor of architectural heritage against the surrounding modern structures as well as mark a new point on Riga’s cultural map. The Hanza Platform hall has a capacity of 2100 people for standing events and can accommodate up to 1100 guests for seated events. The venue is suited for conferences and corporate events as well as banquets. With table seating for up to 600 guests, this is the largest space of its kind in Riga.